اولین جلسه داوری رویداد کارآفرینی فناوری‌های دیجیتال پزشکی و سلامت

اولین جلسه داوری رویداد کارآفرینی فناوری‌های دیجیتال پزشکی و سلامت

اولین جلسه داوری رویداد کارآفرینی فناوری‌های دیجیتال پزشکی و سلامت در سازمان نظام پزشکی کشور با حضور دکتر سلیمی، معاون آموزشی و پژوهشی و دبیر رویداد برگزار شد.

در این جلسه که بیش از 100 ایده مورد برسی قرار گرفت، 25 ایده به مرحله پایانی رویداد راه پیدا کرد.